Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022


 Segelflygets Veteransällskap kallar härmed till ÅRSMÖTE 

lördagen den 28 maj kl 17.00 på Ålleberg, stora teorisalen. 

Dagordning för årsmötet 2022 

1. Årsmötets öppnande 

2. Upprättande av röstlängd. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare vid behov 

5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Föredragning verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Förslag från styrelsen, se även pkt 17. 

11. Förslag från enskild medlem vilken kommit styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. 

12. Fastställa antalet ledamöter och suppleanter, dock minst 2 av vardera. (2021 3 ledamöter) 

13. Val av styrelse 

 Val av ordförande för en tid av 2 år (nuv Rolf Björkman). Väljs jämna år. 

 Val av kassör för en tid av 2 år (nuv Anna-Kari Warming). Väljs jämna år 

 Val av 2 ledamöter (av 3) för en tid av 2 år (nuv Olle Ericsson och Peter Holm). Väljs jämna år. 

 Två suppleanter/ersättare för en tid av 1 år (nuv Lennart Lagerfors, Björn Svensson) 

 (Funktioner som vice ordförande, segelflygchef, museichef mm tillsätts av styrelsen.) 

14. Val av revisorer 

 Revisor (1 av 2) för en tid av 2 år (nuv Bo Forsberg). Väljs jämna år. 

 Revisorssuppleant (1 av 2) för en tid av 2 år (nuv Anders Sahlberg). Väljs jämna år. 

15. Val av valberedning – 3 personer, 1 år (nuv Björn Magnusson sammankallande, Robert Danewid, Mikael Högstadius) 

16. Val av ombud där föreningen vill vara representerad. 

17. Fastställande av årsavgift för 2023 (proposition). 

18. Fastställande av verksamhetsplan enl bilaga ”Segelflygets Veteransällskap 2022” och ekonomisk plan enl bilaga ”Budgetförslag SVS för 2022”. 

19. Övriga frågor som anmälts under pkt 6. 

20. Årsmötets avslutande. 

Väl mött på Ålleberg! 

Ladda ner handlingarna:

Ekonomisk berättelse

Kallelse-dagordning till Årsmöte 2022

Proposition till årsmöte SVS 2022

Revisionsberättelse SVS 2021

Verksamhetsberättelse 2021

BudgetförslagSVS för 2022

Segelflyg Veteransällskap 2022

Valberedningens förslag

Uppdaterad: 21 APR 2022 17:14 Skribent: Björn Magnusson
E-post: Adressen Gömd

images-3.png

Över 100 besöksmål med inriktning kulturarv. Välkommen till vår levande landsbygd!

Kulturvägen.se

Karta  Kulturvägen.jpg


Shopen

Nu kan du handla våra böcker, billigt som tusan.

Till Shopen

Segelflyg igår och idag

Eller varför inte Bergfalke spryglar eller en Barograf?

 


 

Retro-cupen RST

 Retro-Cupen

Länk till Retro-Cupen 


Dansk Svaeveflyvehistorisk Klub

Dansk Sväveflyg Historiska förening 

 Länk till DaSK


Segelflyget

Länk till Segelflyget

Postadress:
Segelflygets Veteransällskap - Flygsport
Bernt Hall, Karl Eks Väg 1
54154 Skövde

Kontakt:
Tel: 0703428161
E-post: This is a mailto link


 

Du följer väl oss på Facebook??

Segelflygets Veteransällskapet Ålleberg

Klicka här för att komma dit


 

EFTERLYSNING

Vi har många bilder i vårt bildarkiv. Men vi har inte uppgifter om vilka som är med på bilderna eller var dom är och vad dom gjorde. Vet du ? Skriv  nummret på bilden och i vilken mapp den låg och skicka ett mail till mig så skriver jag in uppgifterna.

Bildarkivet

// Webmaster

Jag vill också vara med och flyga veteransegelflygplan på Ålleberg i sommar. Medlemsavgiften är bara 150:- för dig yngre än 26 år och 300:- för övriga.

Klicka här


Ladda ner senaste Informationsbladet i .pdf format. Allt viktigt på ett ställe