Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


Segelflygets Veteransällskap kallar härmed till

ÅRSMÖTE


torsdagen den 6 maj kl 18.00 digitalt via Teams

Dagordning för årsmötet 2021

 1. Årsmötets öppnande

 2. Upprättande av röstlängd.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare vid behov

 5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Föredragning verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Förslag från styrelsen

 11. Förslag från enskild medlem vilken kommit styrelsen tillhanda senast en månad innan

  årsmötet.

 12. Fastställa antalet ledamöter och suppleanter, dock minst 2 av vardera. (2020 3 ledamöter)

 13. Val av styrelse

  •   Val av sekreterare för en tid av 2 år (nuv Bernt Hall). Väljs udda år.

  •   Val av 1 ledamot (av 3) för en tid av 2 år (nuv Anders Bjellby). Väljs udda år.

  •   Två suppleanter/ersättare för en tid av 1 år (nuv Lennart Lagerfors, Björn

   Svensson)

  •   (Funktioner som vice ordförande, segelflygchef, museichef mm tillsätts av

   styrelsen.)

 14. Val av revisorer

  •   Revisor (1 av 2) för en tid av 2 år (nuv Hans Rolandsson). Väljs udda år.

  •   Revisorssuppleant (1 av 2) för en tid av 2 år (nuv vakant). Väljs udda år.

 15. Val av valberedning – 3 personer 1 år (nuv Olle Eriksson sammankallande, Lennart

  Lagerfors, Björn Svensson)

 16. Val av ombud där föreningen vill vara representerad.

 17. Fastställande av årsavgift för 2021.

 18. Fastställande av verksamhetsplan enl bilaga ”Segelflygets Veteransällskap 2021” och

  ekonomisk plan enl bilaga ”Budgetförslag SVS för 2021 rev enl styrelsemöte 20 feb”.

 19. Övriga frågor som anmälts under pkt 6.

 20. Årsmötets avslutande.

Väl mött på Teams!

Handlingar:

Kallelse-dagordning till Årsmöte 2021.pdf

Verksamhetsberättelse 2020.pdf

Resultatrapport år 2020.pdf

Balansrapport år 2020.pdf

Noter 2020.pdf

Revisionsberattelse SVS f ör 2020 års verksamhet.pdf

Proposition arsmote 210506 ang medlemsavgift 202

Budgetforslag SVS for 2021 re v enl styrelsemöte 20 feb.pdf

Segelflygets Veteransällskap 2021 4.0.pdf

Valberedningens förslag 2021 (1).pdf

Det finns inget album kopplat till denna sida.

images-3.png

Över 100 besöksmål med inriktning kulturarv. Välkommen till vår levande landsbygd!

Kulturvägen.se

Karta Kulturvägen.jpg


Shopen

Nu kan du handla våra böcker, billigt som tusan.

Till Shopen

Segelflyg igår och idag

Eller varför inte Bergfalke spryglar eller en Barograf?

 


 

Retro-cupen RST

 Retro-Cupen

Länk till Retro-Cupen 


Dansk Svaeveflyvehistorisk Klub

Dansk Sväveflyg Historiska förening 

 Länk till DaSK


Segelflyget

Länk till Segelflyget

Postadress:
Segelflygets Veteransällskap - Flygsport
Bernt Hall, Karl Eks Väg 1
54154 Skövde

Kontakt:
Tel: 0703428161
E-post: This is a mailto link


 

Du följer väl oss på Facebook??

Segelflygets Veteransällskapet Ålleberg

Klicka här för att komma dit


 

EFTERLYSNING

Vi har många bilder i vårt bildarkiv. Men vi har inte uppgifter om vilka som är med på bilderna eller var dom är och vad dom gjorde. Vet du ? Skriv  nummret på bilden och i vilken mapp den låg och skicka ett mail till mig så skriver jag in uppgifterna.

Bildarkivet

// Webmaster

Jag vill också vara med och flyga veteransegelflygplan på Ålleberg i sommar. Medlemsavgiften är bara 150:- för dig yngre än 26 år och 300:- för övriga.

Klicka här


Ladda ner senaste Informationsbladet i .pdf format. Allt viktigt på ett ställe