Bergfalke II-55

Kroppen är avklädd och man ser konstruktionen på ett utmärkt sätt. Planet är utan vingar, men med instrument och roder intakta.

Tvåsitsigt, fribärande midvingat monoplan. Kroppen är en dukklädd stålrörskonstruktion och vingar en fanér och dukklädd träkonstruktion.

SE-SUN är en Bergfalke II/55. Föregångaren var muséets Bergfalka II SE-SUA. 1956 kom den första Bergfalke II/55 till Sverige som blev en av de populäraste DK-planen i klubbarna och 88 st inregistrerades. Totalt infördes 166 st Bergfalkar II, II/55, III och IV i landet.

Konstruktör: Egon Schibe

Tillverkare: Scheibe-Flugzeugbau Dachau

Spännvid 16,00 m
Längd 8,00 m
Höjd 1,40 m
Tomvikt 275 kg
Tillsatsvikt 60-165 kg
Totalvikt 440 kg
Fart ensitsigt 55 km/h
Fart tvåsitsigt 60 km/h
Bästa glidtal 1:28 vid 80 km/h

Knut Uller