ÅLLEBERGS SEGELFLYGSMUSEUMS MUSEIKATALOG

COLLECTIONS OF THE ÅLLEBERGS GLIDERMUSEUM

Upprättad av: Published by: Knut Uller SVS. © Rev. 15 Augusti 2012

GLID- OCH SEGELFLYGPLAN GLIDERS AND SAILPLANES
Typ Reg.
Tillv.
Serie nr
Tillverkare Anmärkning Status
Type Regn.
Build
Con. no
Manufacturer Note Status
DFS Kranich 2 B-1 SE-STF
1944
87
Licencebuild AB Flygplan Norrköping Ex. reg. FV 8226, SE-STF, BGA 964 A
Slingsby T21 B Sedberg SE-SMK
1950
621
Slingsby Sailplanes Ltd. Ex. reg. WB 960 A
Bergfake ll/55 SE-SYO
1959
293
Scheibe Flugzeugbau GmbH A
EON Olympia 2 B SE-SMH
1960
0 147
Elliotts of Newbury Ltd Works Ex. Reg. BGA 1422 G -CBX A
K 8 b SE-SZT
1963
8 157
A. Schleicher Segelflugzeugbau A
x
Funboplanet Glider
1927
Amateurbuild at Fundbo Dep. Glider of Pelzner type PV
12 m Zögling Z 12 SE-23
1935/37
Jönköpings FK Jönköping Dep. PV
Anfänger II
1936
Licencebuild Licensbyggd Dep. PV
Grunau G 9 SE-27
1941
Karlskoga Motorklubbs Flygsektion Dep. PV
SG 38 SE-96
1945
3
Värmlands FK Karlstad Dep. PV
x
ESG 31 SE-ADP
1933
84
E. Schneider Grunau Dep. PV
Hütter H 17 SE-SAD
1939
AB Kanoverken Halmstad Dep. PV
DFS Olympia SE-SAE
1939
685
A. Schleicher Segelflugzeugbau Dep. PV
Grunau Baby ll B 2 SE-SAZ
1941
1
Licencebuild AB Flygplan Stockholm Dep. PV
J. S. Weihe SE-SND
1943
219
Licencebuil AB Flygindustri Halmstad Dep. PV
Moswey III SE-SDX
1944
377
Moswey Segelflugzeugbau Horgen Dep. PV
Fi-1 TF-SDR
1944
4
AB Flygindustri Halmstad Reg. Reserv. som SE-SDR PV
SF 24 B Motorspatz I SE-TFY
1963
4024
Scheibe Flugzeugbau GmbH Ex. reg. D-KEFY PV
x
Bergfalke II/55 SE-SUN
1956
220
Scheibe Flugzeugbau GmbH Genomskuren kropp. Only fuslage PV
LS 1 d SE-TMT
1973
179
Rolladen-Schneider Flugzeugbau Endast nosparti. Only cockpit PV
VINSCH WINCH
Volvo PV 57 Vinsch 6 cyl.
1939
AB Eriksson & Stark Ulvsunda Volvo EC bensinmotor 85 hk Dep. PV
Rhönvinsch
1941
69K
M. Pfeifel, Fulda Anhängerschleppwinde PV
x

MAGASINERADE OCH DEMONTERADE SEGELFLYGPLAN PÅ ÅLLEBERG
STOREHOUSED AND DISMANTLED SAILPLANES AT ÅLLEBERG
LH-22 Baby Falk SE-SGR
1947
7
AB Kockums Flygindustri Malmö Dep. RA
Bergfalke ll SE-SUA
1955
336
Licensebuild Burgfalke Flugzeugbau Dep. RA
L-Spatz 55 SE-SWF
1958
643
Scheibe Flugzeugbau GmbH RA
SZD-22C Mucha Std SE-TNR
1962
797
SZD Bielsko Ex. reg. OH-308 RA
SF 27 A SE-TDU
1965
6014
Scheibe Flugzeugbau GmbH RA
KA 6 CR SE-TFX
1968
6647
A. Schleicher Segelflugzeugbau Dep. RA
x
MAGASINERADE OCH DEMONTERADE GLID- OCH SEGELFLYGPLAN PÅ Ö. GERUM OCH FLODA
STOREHOUSED AND DISMANTLED GLIDERS AND SAILPLANES AT Ö. GERUM OCH FLODA
Grunau Baby ll B 2 SE-SAX
1941
2068
E. Schneider Grunau Dep. RA
SGU-2-22 E SE-SMM
1964
194
Schweizer Aircraft Corporation Ex. reg. C-FWTY RA
SZD-24C Foka SE-TSG
1963
W-203
PZL Krosno Ex. reg. OY-BXM RA
SG-38 SE-138
1950
6
Borlänge-Domnarvets FK Dep. Ej komplett Not complete RA
LH-22 Baby Falk SE-SGM
1947
3
AB Kockums Flygindustri Malmö Kropp Only fuselage. Dep. In Floda RA
SZD-22C Mucha Std SE-TDI
1960
586
SZD Bielsko Ex. reg. SP-2164 Kropp Only fuselage Dep. RA
LH-22 Baby Falk SE-SGO
1947
5
AB Kockums Flygindustri Malmö Dep. in Floda. Endast Kropp. Only fuselage.

Förklaring till kolumnens status

Det system som Smithsonian Institution använt:

A: Aktiv - möjlig att flyga, oftast med gällande luftvärdighetsbevis.
PV: Tillgänglig för allmänheten - normalt i ett museum eller dess omgivning.
RA: Tillgänglig för forskning - kan beses av seriösa forskare efter tillstånd.